Grandeløkken borettslag

                                                                                                                                                                                     Sist oppdatert 13.08.20


GRANDELØKKEN BORETTSLAG

Organisasjonsnr 952 866 508


Adresse

   Grandeveien 3

   0286 Oslo


Forretningsfører

   OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS


   Tlf  0233


   Forretningsadresse:

   Hammersborg torg 1

    0179 OSLO


    Postadresse:

    Postboks 6668 St.Olavs plass

    0129 OSLO
Forvaltningskonsulent Said Bitta,

tlf 2286 8247

epost : said.bitta@obos.noSTYRET I GRANDELØKKEN BORETTSLAG 2020/21:


Dag Erik Nordlie                   styreleder       416 68 555   dagerik.nordlie@getmail.no


Jan Brinchmann                   nestleder        958 40 975    jan@smule.no


Hanne Aasen                        medlem           975 36 538    hanne.kristine.aasen@gmail.com


Grete Voss Heiberg              medlem           980 29 549    grete.heiberg@gmail.com


Cecilie Røer                          medlem           936 69 800    cecilie.roer46@gmail.com


Gunn Hartvoll von Krogh   varamedlem    936 44 284     gunnvon48@gmail.com


Bjørg Brandt                        varamedlem    905 91 041     bbrandt2@outlook.com                  VALGKOMITE:

 

Jens Dedichen

Knut Christiansen
STYRETS MÅLSETNING


- et godt bomiljø

- en sunn økonomi

- et skikkelig vedlikehold av bygningsmassenORGANISASJONSPLAN - KLIKK HER