Grandeløkken borettslag

                                                                                                                                                                                     Sist oppdatert 09.10.19


GRANDELØKKEN BORETTSLAG

Organisasjonsnr 952 866 508


Adresse

   Grandeveien 3

   0286 Oslo


Forretningsfører

   OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS


   Tlf  0233


   Forretningsadresse:

   Hammersborg torg 1

    0179 OSLO


    Postadresse:

    Postboks 6668 St.Olavs plass

    0129 OSLO
Forvaltningskonsulent Said Bitta,

tlf 2286 8247

epost : said.bitta@obos.noSTYRET I GRANDELØKKEN BORETTSLAG 2019/20:


Thore Jan Klever             styreleder      901 17 595    thore.jan.klever@gmail.com


Jan Brinchmann              nestleder       958 40 975    jan@smule.no


Dag Erik Nordlie              medlem          416 68 555   dagerik.nordlie@getmail.no


Mette Aabye                     medlem          958 26 346    mette.aabye@gmail.com


Cecilie Røer                     medlem          936 69 800    cecilie.roer46@gmail.com


Signe Fadum                   medlem          996 40 390    si-fa@online.noOlav Marcussen              varamedlem  900 92 410    sogomarcussen@gmail.com


Grete Voss Heiberg        varamedlem   980 29 549    grete.heiberg@gmail.com
VALGKOMITE:

 

Jens Dedichen

Hanne Kristine Aasen
STYRETS MÅLSETNING


- et godt bomiljø

- en sunn økonomi

- et skikkelig vedlikehold av bygningsmassenORGANISASJONSPLAN - KLIKK HER